fbpx Inne jednostki | Faculty of Mathematics, Physics and Informatics

Inne jednostki | Faculty of Mathematics, Physics and Informatics

Inne jednostki

Dyrektorzy

Dyrektorzy Centrów

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora Centrum

Dyrektor ds. administracyjnych

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych

Zastępcy Dyrektora ds. Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów i Informacji naukowej

Zastępcy dyrektora ds. finansowo-technicznych

Zastępcy Dyrektora ds. Sportowych

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Zespołów

Kierownicy Centrum

Zastępcy Kierownika Zespołu

Dyrektorowie - Redaktorzy naczelni

Główny specjalista ds. informatycznych

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyczno-Studenckich

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie uczelni

Post-doctoral fellow

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Pages