Komunikat z konferencji w Londynie 2007 r. | Faculty of Mathematics, Physics and Informatics