Wymogi formalne stawiane kandydatom do tytułu naukowego profesora | Faculty of Mathematics, Physics and Informatics