Ryzyko zawodowe w środowisku pracy | Faculty of Mathematics, Physics and Informatics