fbpx Stopnie naukowe doktora habilitowanego nadane na UG | Faculty of Mathematics, Physics and Informatics

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nadane na UG | Faculty of Mathematics, Physics and Informatics

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nadane na UG

Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Dyscyplina: Matematyka

Dyscyplina: Nauki fizyczne

Dyscyplina: Psychologia

Dyscyplina: językoznawstwo

Dyscyplina: Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Dyscyplina: językoznawstwo

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Dyscyplina: Pedagogika

Dyscyplina: literaturoznawstwo

Dyscyplina: Nauki chemiczne

Wydział Ekonomiczny

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Zarządzania

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Oceanografii i Geografii

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)

Wydział Filologiczny

Wydział Historyczny

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Prawa i Administracji