Związek Nauczycielstwa Polskiego | Faculty of Mathematics, Physics and Informatics