fbpx Faculty of Mathematics, Physics and Informatics | Faculty of Mathematics, Physics and Informatics

Faculty of Mathematics, Physics and Informatics

Symbol: 
K000

Dean

Deputy Dean for for Internationalization and Development

Deputy Dean for Students and Education

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Rozwoju i Promocji

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Laboratoriów

Pracownicy

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Pages