fbpx Institute of Informatics | Faculty of Mathematics, Physics and Informatics

Institute of Informatics

Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science
ul. Wita Stwosza 57
80-308 Gdańsk
Phone: +48 58 523 22 54
Symbol: 
K300

Director

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Rozwoju i Promocji

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie uczelni

Starsi wykładowcy